Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Regisztrációs lap

2012.04.01

Tehetségpont Kóka
logo_tehetsegpontok.jpg

Azonosító: TP 170 002 752
Fax: 0036-29-428269
E-mail: tpkoka@gmail.com
Honlap: https://kokaiakert.eoldal.hu
Célcsoport: Általános iskolás korúak
Hatókör: Települési
Kapcsolattartó:
Laczkó Éva
Fax: 0036-29-428982
E-mail: kacsa301@freemail.hu

 

1. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

Biztonság, Esély a Kókaiakért Alapítvány és Kóka Községi Sportkör
 

2. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

A Tehetségpontot megalakító Biztonság, Esély a Kókaiakért Alapítvány egyik fő feladata, hogy gyermekeknek szóló oktatási, képességfejlesztési, kulturális programokat szervezzen, ilyen jellegű programokat támogasson.

Az eddigi működésben prioritást élveztek az egészséges életmód propagálását célzó rendezvények, gyermek-felnőtt egészségmegőrző napok.

A Tehetségpont megszervezésével szeretnénk tevékenységünket más területekre is kiterjeszteni. Arra törekszünk, hogy a településünkön élő fiatalok minél több lehetőséget kapjanak adottságaik legteljesebb kihasználására. Ebből a célból alapítványunk együttműködik a helyi sportkörrel, akik a sport terén szerzett tehetségfejlesztési tapasztalataikkal kívánnak hozzájárulni a Tehetségpont sikeres működtetéséhez.

A sportkör /KSK/ a rendszerváltás után alakult a község sportéletének megszervezésére. Jelenleg 6 szakosztállyal működik (labdarúgó, kézilabda, tenisz, moto-cross, taekwan-do, sakk).

A sportélet tárgyi feltételeinek megteremtését szolgálták a következő községi beruházások: 1994-ben 20x40 m küzdőterű C-kategóriás sportcsarnok épült kiszolgáló helyiségekkel, 2011-ben felújításra került a füves sportpálya melletti sportöltöző.

A személyi feltételeket a sportkör képzett szakemberei biztosítják.

A KSK nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre, kiemelkedő eredményeiket kézilabda sportágban, utánpótlás korosztályban szerezték.

2008/2009
I. helyezések, kupagyőzelmek 7-8. korosztály:
Márton kupa, Tápiószentmárton
Batta kupa, Százhalombatta
Bon-Őr kupa, Tápiószentmárton
II. Mátyás kupa, Jászboldogháza
Jubileumi Papp Károly kupa, Tápióság

2009/2010
Márton kupa, Tápiószentmárton, 5-6. és 7-8. osztály, I. hely
Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokság, U14-es korosztály, Régió döntő (Nógrád és Pest megye) IV. helyezés

2010/2011
Márton kupa, Tápiószentmárton, 5-6. és 7-8. osztály, I. hely
Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokság, U14-es korosztály, Régió döntő (Nógrád és Pest megye) III. helyezés

3. A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó Tehetségpont tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

A Tehetségpont létrehozásával a községünkben élő gyermekeket kívánjuk támogatni. Igény esetén más települések fiataljainak patronálására is nyitottak vagyunk.

Munkánkban első helyen áll a sporttehetségek felkarolása, versenyeztetése. Szándékunkban áll több tehetségterületen is beindítani a tehetséggondozást. Nagyon fontos szerepet szánunk a diagnosztizálásnak és a fejlődés prognosztizálásának.

Az alapítók együttműködésén túl a Tehetségpont kapcsolatot létesít a községben működő intézményekkel, civilszervezetekkel és magánszemélyekkel a hatékonyabb feladatvégzéshez.

Legfontosabbnak a személyes kapcsolatok kiépítését tartjuk. Hiszünk abban, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben megtaláljuk azokat a szakembereket, akik velünk együtt fontosnak tartják a következő nemzedék nevelését.

4. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

Kiemelkedően a sport területén tehetséges gyerekekkel kívánunk foglalkozni, ezen belül főleg a kézilabdában, a labdarúgásban és a sakkban ügyes gyerekekkel.
Különböző tehetségterületeken kínálunk programokat. A kimagasló képességű, érdeklődő, kellően motivált gyermekeknek egyéni megsegítést szervezünk.

A Tehetségpont az alapítók célkitűzéseivel összhangban álló éves programtervet készít a következő feladatterv alapján:

Diagnosztikai vizsgálat: intelligencia vizsgálat, tanulási képességek, részképességek vizsgálata, figyelem, emlékezet, koncentráció vizsgálata.
Önismeret, személyiség fejlesztése: a tehetség önfelismerése, elfogadása, harmonikus egyéniség fejlesztése csoportos és egyéni programokkal.
Tanulási technikák elsajátítása.

Tehetségnap, tehetségkutató verseny, táborozás, kirándulás, színházlátogatás, különböző tehetségterületeket érintő versenyek szervezése.

Részvétel kistérségi, regionális, országos kézilabda-versenyeken, atlétikai versenyek lebonyolítása, szivacskézilabda beindítása.

Természeti és kulturális értékek felfedezése: természetjárás (gyalogos-kerékpáros), részvétel teljesítménytúrákon a Tápió-vidéken, épített örökségünk megismerése.

Honismeret, néphagyományok éltetése: néprajzi ismeretek átadása, hagyományos falusi életmód megismertetése.

Kreativitás, kézügyesség fejlesztése: változatos képzőművészeti technikák alkalmazása, pályázatokon való részvétel, kiállítás szervezése.

Játékkultúra fejlesztése: önismereti játékok, népi játékok, sportjátékok, drámajátékok.

5. Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

A Tehetségpontot a Biztonság, Esély a Kókaiakért Alapítvány és a KSK hozta létre edzők, pedagógusok, gyógypedagógus és pszichológus szakemberek közreműködésével.
A munkában résztvevők hivatásuk gyakorlásában eddig is törekedtek a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztésére, képességeik kibontakoztatására. Eredményeik, sikeres szervező tevékenységük alapján biztosítva látjuk a Tehetségpont megfelelő színvonalú működtetését.

6. Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

Diagnosztikai vizsgálat, a gyermekek fejlődésének dokumentálása, versenyeredmények. PDCA ciklus alapján ellenőrizzük munkánk hatékonyságát.

7. Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

Személyes kapcsolatok kialakítására törekszünk (szülők, gyermekek, szakemberek).
Fontosnak tartjuk a gyermekek sokoldalú fejlesztését, a komplexitást.
A Tehetségpont rugalmasan alakítható szervezeti formája felkínálja a lehetőséget arra, hogy kötetlenebb szervezeti formában, változatos lehetőségek biztosításával valósítsuk meg elképzeléseinket.

8. Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

Helyi szervezetek, önkormányzat, vállalkozások, magánszemélyek támogatására számítunk. A programok költségeit pályázati forrásokból kívánjuk biztosítani.

A tehetséges tanulók segítése nagymértékben önkéntes munkával valósul meg